inicijativa za poboljšanje medijskog sadržaja plaćenog novcem građana

Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 – alternativni izveštaj o realizaciji planiranih mera

14.11.2018

Nakon alternativnog izveštaja za 2017. godinu, Balkanska istraživačka mreža – BIRN Srbija, podnosi ovaj izveštaj Delegaciji EU u Srbiji kao doprinos izradi narednog Izveštaja Evropske komisije o napretku zemlje koji bi trebalo da bude objavljen na proleće 2019. godine.
Ovaj izveštaj je usmeren na pregovaračko Poglavlje 23 – pravosuđe i ljudska prava, naročito odeljak o slobodi izražavanja, dajući uvid i u alternativno gledište na napredak ostvaren u ovoj oblasti.

Shadow Report – Action Plan for Negotiating Chapter 23

14.11.2018

Following the Shadow Report submitted in 2017, Balkan Investigative Reporting Network – BIRN Serbia, submits this report to the EU Delegation in Serbia as contribution to the compilation of next European Commission Country Report. This report focuses on Negotiating Chapter 23 – Judiciary and Human Rights, particularly the section on Freedom of Expression, offering the insight and alternative narrative on state of progress in this area.

Država najpoželjniji vlasnik medija: slučaj zaustavljene privatizacije RT Kragujevac

26.10.2018

Cilj ovog predloga praktične politike je da na primeru Radio televizije Kragujevac (RTK) testira institucionalna rešenja, političku volju kreatora javnih politika i verodostojnost zvaničnog opredeljenja države Srbije da u celosti i bez ostatka sprovede proces privatizacije izdavača medija.

Comment by Civil Society Organisations – Freedom of expression and media pluralism in the European Commission’s Serbia Country Report

12.06.2018

Six civil society organisations in Serbia, including BIRN, have prepared a comment and Alternative Report on the findings on freedom of expression and media pluralism in the European Commission’s recently-published Serbia Country Report for 2017. The report provides a range of recommendations both for indicators to be taken into account in future EU reports and for the Serbian authorities in charge of establishing the conditions for freedom of expression and the media in the country.