inicijativa za poboljšanje medijskog sadržaja plaćenog novcem građana

Javne nabavke u medijskoj sferi – pravna analiza i preporuke

20.12.2018

Iako se javne nabavke i medijski zakoni formalno ne dotiču u mnogo stavki, primena ZJN u odnosu na pribavljanje medijske usluge je višestruko sporna.
Pre svega, izostanak definicije usluge koje mediji mogu da pružaju naručiocima otvara mogućnost da mediji izrađuju promotivne medijske sadržaje koji uopšte ne bi trebalo da budu predmet javne nabavke, što dalje dovodi u sumnju pravu prirodu takve protivčinidbe (kupovina uticaja a ne stvarna potreba), a što posredno utiče i na projektno sufinansiranje.

Analiza obrazloženja komisija za dodelu sredstava na konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja: Nejasno i netransparentno

13.12.2018

U ovom predlogu javne politike po prvi put su detaljno analizirana obrazloženja komisija i rešenja o dodeli sredstava na izabranom uzorku konkursa sprovedenih u toku 2017. godine. Autori ovog predloga ukazuju na potrebu da se pored uvođenja bodovanja, kao već testiranog metoda za ocenjivanje kvaliteta medijskih sadržaja, komisijama pruži i dodatna pomoć u vezi sa deskriptivnim ocenjivanjem projekata na jednoobrazan i konzistentan način, i tako smanji arbitrarnost u njihovom odlučivanju.

Analiza prakse Upravnog suda: Tužioci i javnost uskraćeni za obrazloženje odluka o dodeli javnog novca medijima

07.12.2018

Upravna tužba je jedini mehanizam za zaštitu prava učesnika konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja. Iako su medijski eksperti od samog početka osporavali efikasnost tog pravnog leka, ovo istraživanje po prvi put pruža precizniji uvid u učestalost korišćenja i domete ovog mehanizma zaštite.

Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 – alternativni izveštaj o realizaciji planiranih mera

14.11.2018

Nakon alternativnog izveštaja za 2017. godinu, Balkanska istraživačka mreža – BIRN Srbija, podnosi ovaj izveštaj Delegaciji EU u Srbiji kao doprinos izradi narednog Izveštaja Evropske komisije o napretku zemlje koji bi trebalo da bude objavljen na proleće 2019. godine.
Ovaj izveštaj je usmeren na pregovaračko Poglavlje 23 – pravosuđe i ljudska prava, naročito odeljak o slobodi izražavanja, dajući uvid i u alternativno gledište na napredak ostvaren u ovoj oblasti.