inicijativa za poboljšanje medijskog sadržaja plaćenog novcem građana
Indeks transparentnosti

Direktno ugovaranje: (I dalje) Mračna strana oglašavanja javnih entiteta u lokalnim medijima

05.12.2019

Finansiranje medija iz izvora javnih sredstava korišćenjem direktnog ugovaranja predstavlja dugogodišnji problem, koji uprkos brojnim dokazima o netransparentnosti i nesvrsishodnosti takvog trošenja javnog novca, nije rešen na odgovarajući način. Ovako se najčešće finansiraju mediji naklonjeni lokalnim i regionalnim vlastima. U ovoj analizi ugovora o poslovnoj i poslovno-tehničkoj saradnji i drugim oblicima ugovaranja zaključenim između javnih vlasti i javnih i javnokomunalnih preduzeća sa medijima, dokumentovane su različite prakse u ugovaranju usluga javnih entiteta i medija. Nalazi ukazuju da se u traženju modaliteta regulacije moraju tražiti inovativni pristupi jer su promene unete u Zakon o oglašavanju bile nedovoljne, a od preporučenih izmena Zakona o javnim preduzećima se odustalo.

Javni konkursi i komisije – Medijska udruženja karika u lancu korupcije

09.09.2019

Nedovoljno transparentan proces izbora članova komisija, nejasni kriterijumi za procenu predloženih projekata i odsustvo medijskih stručnjaka najveći su problemi prilikom redistribucije novca na javnim konkursima za sufinansiranje medijskog sadržaja. Ovo istraživanje pruža detaljnu analizu o medijskim udruženjima koja su imenovala članove komisija i njihovom stručnom kapacitetu za obavljanje ovog posla i nudi preporuke za uspostavljanje kriterijuma za izbor članova.

Javne nabavke u medijskoj sferi – pravna analiza i preporuke

20.12.2018

Iako se javne nabavke i medijski zakoni formalno ne dotiču u mnogo stavki, primena ZJN u odnosu na pribavljanje medijske usluge je višestruko sporna.
Pre svega, izostanak definicije usluge koje mediji mogu da pružaju naručiocima otvara mogućnost da mediji izrađuju promotivne medijske sadržaje koji uopšte ne bi trebalo da budu predmet javne nabavke, što dalje dovodi u sumnju pravu prirodu takve protivčinidbe (kupovina uticaja a ne stvarna potreba), a što posredno utiče i na projektno sufinansiranje.

Analiza obrazloženja komisija za dodelu sredstava na konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja: Nejasno i netransparentno

13.12.2018

U ovom predlogu javne politike po prvi put su detaljno analizirana obrazloženja komisija i rešenja o dodeli sredstava na izabranom uzorku konkursa sprovedenih u toku 2017. godine. Autori ovog predloga ukazuju na potrebu da se pored uvođenja bodovanja, kao već testiranog metoda za ocenjivanje kvaliteta medijskih sadržaja, komisijama pruži i dodatna pomoć u vezi sa deskriptivnim ocenjivanjem projekata na jednoobrazan i konzistentan način, i tako smanji arbitrarnost u njihovom odlučivanju.