Uvod

Elektronski vodič (e-vodič) „Kako osigurati javni interes u javnom informisanju – mapa puta za jedinice lokalne samouprave“ je kreiran iz potrebe da se jedinicama lokalne samouprave pomogne u transparentnom i odgovornom sprovođenju javnih konkursa namenjenih javnom informisanju.

Vodič sadrži tri segmenta:

  1. opis ključnih koraka uključivanja javnosti tokom planiranja-sprovođenja-praćenja-evaluacije konkursnog finansiranja javnog informisanja na lokalnom nivou, sa puno praktičnih primera i korisnih linkova;
  2. priloge u formi konkretnih obrazaca i planova koji su dodatak narativnom delu publikacije tj. svakom od opisanih koraka i
  3. listu korišćenih izvora koji se ujedno sugerišu lokalnim samoupravama kao dodatna korisna literatura koja im može pomoći u daljem razvoju kapaciteta u ovoj oblasti.

E-vodič je razvijan uzimajući u obzir ključne elemente procesa uključivanja javnosti, javnog interesa i javnog informisanja kao i specifične potrebe lokalnih samouprava i lokalnih zainteresovanih strana, koje su uočene tokom realizacije projekta „Javni novac za javni interes“. U obzir su, takođe, uzete i postojeće dokazane prakse i metode koje se koriste za planiranje, implementaciju, praćenje i evaluaciju projekata i konkursa kojima je u fokusu javni interes.

Elektronski vodič (e-vodič) „Kako osigurati javni interes u javnom informisanju – mapa puta za jedinice lokalne samouprave“ je razvijen u okviru projekta “Javni novac za javni interes” koji partnerski sprovode Balkanska istraživačka mreža (BIRN), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Slavko Ćuruvija Fondacija (SĆF) u periodu od 2017-2019. godine, a koji je finansijski podržan od strane EU (Civil Society and Media Facility Grant Scheme).

U izradi e-vodiča su učestvovale Tanja Maksić i Kalina Simić iz BIRNa, i Tamara Filipović iz NUNSa. Proces izrade e-vodiča je vodila Radmila Miković, razvojna konsultantkinja.