KAKO OSIGURATI JAVNI INTERES U JAVNOM INFORMISANJU?
Mapa puta za jedinice lokalne samouprave
Mapa puta

Pripremanje seta konkursne dokumentacije

Uz javni poziv potrebno je svima zainteresovanima za učešće u javnom konkursu dostaviti set odgovarajuće dokumentacije.

Prema Pravilniku, obavezni su:

Obrazac za prijavu za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja (narativni deo projekta)

Ovaj obrazac je jedinstven za sve učesnike konkursa i on treba da pokaže koliko je predloženi projekat tematski zaokružena celina. U tom smislu, obrazac predviđa popunjavanje osnovnih podataka o podnosiocu projekta, ciljevima, aktivnostima, rezultatima projekta, ciljnim grupama kojima je projekat namenjen i sl.

Obrazac za budžet projekta

Ovaj obrazac je takođe propisan i jedinstven za sve učesnike konkursa. On sadrži podatke o ukupnim troškovima projekta (personalnim i operativnim) te da bude u skladu sa predloženim projektnim aktivnostima.

Oba obrasca možete videti u Prilogu 2.