Javni novac za javni interes – podrška inicijativama civilnog društva za interes javnosti

Projekat „Javni novac za javni interes“ osmišljen je usled identifikovanog problema nedovoljnog angažmana civilnog društva u javnom dijalogu u oblasti medijskih politika, kao i smanjen nivo medijskih sloboda, što utiče na kvalitet razvoja demokratskog društva.

Akcija ima za cilj da ojača demokratske vrednosti u društvu i stvori uslove za rad i razvoj nezavisnih i pluralističkih medija, koji rade u interesu građana. Projekat specifično teži da zagovara veće učešće civilnog društva u procesima kreiranja i sprovođenja medijskih politika, koji treba da odgovore na informativne potrebe građana.

„Javni novac za javni interes“ realizuju Balkanska istraživačka mreža (BIRN Srbija), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Slavko Ćuruvija fondacija (SĆF) iz Beograda, u okviru programa Podrška civilnom društvu, koji finansira Evropska unija (EU) kroz Delegaciju EU u Srbiji.

Konzorcijum tri organizacije, koje imaju višegodišnje iskustvo rada u medijskom sektoru, razvio je ovu zajedničku akciju, sa ciljem da se proširi krug uticajnih organizacija i institucija, ali i pojedinaca iz civilnog društva, koji će se uključiti u identifikovanje polaznih tačaka za rešavanje ovog problema i zagovaranje najboljih rešenja.

U saradnji sa civilnim društvom, predstavnicima vlasti i drugim akterima, konzorcijum će raditi na kreiranju okruženja, koje doprinosi stvaranju slobodnih medija, koji rade u interesu javnosti, imajući na umu da je sloboda izražavanja jedna od osnova zdrave demokratije i da može biti praktikovana jedino u nezavisnom medijskom okruženju. Stoga je projekat zamišljen primarno kao inicijativa, koja će omogućiti veći stepen učešća civilnog društva u kreiranju, implementaciji i evaluaciji medijskih politika kroz uticaj na donošenje odluka, što doprinosi njihovom legitimitetu i opštem društvenom konsenzusu kada je u pitanju zaštita javnog interesa.

Aktivnosti u okviru projekta:

  • Razvoj kapaciteta civilnog društva kroz treninge, radionice, finansiranje lokalnih projekata (subgranting), mentorski rad i umrežavanje
  • Unapređenje medijskog normativno-pravnog okvira i prakse zajedno sa lokalnim OCD, kroz prikupljanje podataka, analizu i praćenje aktivnosti medija finansiranih novcem građana kroz projektnu dodelu sredstava u lokalnim zajednicama; Praćenje realizacije nove Medijske strategije i Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23; Zagovaranje unapređenja postojećih medijskih pravnih akata; Organizacija nacionalnih konferencija i lokalnih debata.
  • Kampanja za podizanje svesti o političkim uticajima na medije kroz njihovo finansiranje javnim sredstvima ali i kroz druge aktivnosti koje utiču na cenzuru, meku ili autocenzuru. Kampanja će podrazumevati javne rasprave, produkciju i promociju novinarskih priča, interesantnih video klipova, infografika itd.

Projekat se realizuje u trajanju od 36 meseci, od januara 2017. do decembra 2019. godine, u Republici Srbiji, većim delom u Beogradu, ali i u drugim opštinama i gradovima u Srbiji.