23.04.2018

Održane evaluacione radionice i novi krug treninga za OCD

Dve evaluacione radionice, za istraživače i lokalne partnere na projektu Javni novac za javni interes održane su od 19. do 20. aprila u hotelu Park u Beogradu. Na istom mestu od 18. do 20. aprila održan je i dodatni trening za organizacije civilnog društva na temu „Učešće javnosti u procesu definisanja, sprovođenja i praćenja javnog interesa u sferi lokalnog javnog informisanja“.

Autor: BIRN

Treningu je prisustvovalo petoro predstavnika OCD. Osnovni cilj treninga bio je da polaznici unaprede veštine i znanja iz oblasti participativnih procesa, kako bi u svojim lokalnim sredinama uključili različite javnosti u proces definisanja, sprovođenja i praćenja javnog interesa o kojima lokalni mediji treba da izveštavaju.

Za ove organizacije organizovan je novi poziv za podnošenje projektnih prijava iz oblasti, koje su pokrivene temom treninga. Nezavisna konkursna komisija će na osnovu evaluacije projektnih prijava dodeliti tri granta u maksimalnoj vrednosti od 3.500 EUR po unapred definsanim kriterijumima ocenjivanja.

Foto: BIRN

Cilj evaluacionih radionica bio je da se dođe do saznanja o tome kako organizacije i istraživači/ice, koji su realizovali svoje lokalne inicijative i istraživačke projekte, vide procese u kojima su učestvovali u prvoj godini projekta.

Evaluacionu radionicu za istraživače održale su Tanja Maksić i Lada Vučenović iz BIRN-a. Tokom radionice istraživači su analizirali sopstveni napredak i pričali o novim veštinama i znanjima, koje je dalje neophodno sticati. Upoznali su se sa izmenama u  metodologiji Indeksa transparentnosti i uzorku i planom rada u 2018. godini.

Foto: BIRN

Trening za OCD i evaluacionu radionicu za lokalne partnere održala je konsultantkinja na projektu Javni novac za javni interes, Radmila Miković.

Sedam lokalnih partnera je tokom evaluacije steklo uvid u promene, koje su rezultat sprovedenih inicijativa u okviru projekta, kao i u izazove i načine na koji su prevazilaženi. Oni su takođe analizirali napredak organizacije kao i znanja koja je dalje neophodno sticati.

Foto: BIRN

Poslednjeg dana istraživači i lokalni parteri na projektu razmenili su iskustva u cilju dolaska do korisnih ideja za dalji rad.

Evaluacione radionice i trening su održani u okviru projekta „Javni novac za javni interes“, koji sprovode BIRN, NUNS i SĆF, a finansira Evropska unija.