20.07.2018

„Urednika shvatam kao neprijatelja sa kojim se borim da izguram prilog“

U medijima preovlađuju tri vrste odnosa:

  • „rovovski rat“ između novinara sa integritetom i urednika
  • „miroljubiva koegzistencija“, koja se ogleda u odustajanju novinara od otpora uredniku
  • potpuna podređenost novinara uredništvu

Više informacija pročitajte u istraživanju Slavko Ćuruvija fondacije.

Ovaj video nastao je u okviru projekta „Javni novac za javni interes“, koji sprovode BIRN, NUNS i SĆF, a finansira Evropska unija. Sadržaj u ovom videu ne oslikava stavove EU.