20.07.2018

„Vidi se bojazan kod urednika da će neko nazvati“

„Organi vlasti od medija traže snažnije promovisanje njenih rezultata i popularnosti, prećutkivanje problematičnih tema i ignorisanje kritičara. Svoj povlašćeni tretman smatraju pravom koje im je pripalo pobedom na izborima“, kaže jedan novinar u istraživanju Slavko Ćuruvija fondacije.

Ovaj video nastao je u okviru projekta „Javni novac za javni interes“, koji sprovode BIRN, NUNS i SĆF, a finansira Evropska unija. Sadržaj u ovom videu ne oslikava stavove EU.